top of page

Sidetittel

Film om psykomotorisk fysioterapi her:

https://www.youtube.com/watch?v=QP53IfuxnC4&feature=youtu.be

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi handler om bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen. Målet er økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstander i muskulatur endrer seg basert på hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønstre kan låse seg og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Følelsene sitter i kroppen: vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet.

¨Psyko¨, det greske ordet for sjelen, handler om hvordan jeg forstår, tenker og tolker meg selv og omverdenen. ¨Motor¨ er det latinske ordet for ¨å sette i bevegelse¨, og handler om hvordan min kropp med bevegelser eller mangel på bevegelser forteller meg hvordan jeg har det nå.


Behandlingen tilbys til:
- barn, ungdom og voksne
- de som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid
- de som plages av anspenthet
- de som har plager relatert til pust
- de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander
- de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner

 

Behandlingen begynner med en undersøkelse:
- Kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster
- Balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet med egen kropp
- Spørsmål om naturlige funksjoner som bl.a. søvn, sult og fordøyelse
- Samtale om sosial situasjon, oppvekst og generell helse
- Lydhørhet for dine tanker og motivasjon for å starte opp behandlingen

På grunnlag av kroppsundersøkelsen settes mål for behandlingen. Undersøkelsen kan utføres med klærne på.

 

Hva kan skje i behandlingen?
- Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse
- Berøring og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og nye refleksjoner
- Du får kontakt med muskelspenninger og pust. Dette kan bidra til at du gjenerobrer din spontane pust og naturlige avspenningsevne
- Du oppmuntres til refleksjon og samtale rundt det som skjer i behandlingsrommet
- Bearbeiding av vanskelige følelser er en del av behandlingen
- Behandlingen kan være individuell eller i gruppe 

 

Behandling av barn og ungdom
- Mestrings- og lekorienterte bevegelser i samspill blir vektlagt ved behandling av barn
- Målet er at barn og ungdom i undersøkelse og behandling skal føle seg respektert, få tro på sine kroppslige ferdigheter, oppleve at kroppen kan kjennes vond, men også sterk, myk, bevegelig og god å være i
- Fysioterapeuten bidrar til at sammenhengen mellom holdt pust, spente muskler og for eksempel vondt i magen og/eller hodet blir forståelig.

 

Hva kan oppnås i behandlingen?
- Økt mestring og reduksjon av smerter i muskler, ledd og sener
- Etablere en trygg og tillitsfull relasjon
- Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de gir uttrykk for
- Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet
- Økt kontakt med egne behov og grenser
- Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser
- Kroppslig beredskap kan reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres
 

bottom of page