Under er en link til gratis selvhjelpsprogrammer som dekker de vanligste psykiske plagene.

www.psykologiskveiledning.no