top of page

Psykomotoriske fysioterapeuter har grunnutdanningen fysioterapi, som senere bygges på med med videreutdanning innenfor psykomotorisk fysioterapi.

    Snorre Renander

 • Spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF. En spesialist i psykomotorisk fysioterapi har inngående kunnskap om ulike former for muskel/skjelett lidelser, psykiske lidelser og sammensatte lidelser av ulik alvorlighetsgrad som grunnlag for helhetlig undersøkelse, ressursvurdering og behandling med utgangspunkt i Norsk psykomotorisk fysioterapi.

 • Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi – mastergrad ved Universitetet i Tromsø

 • Fysioterapi – Eindhoven, Nederland

 • Interessefelt: Arbeidsrettet rehabilitering ved langvarig smerteproblematikk og lette/moderate psykiske lidelser som hindrer tilbakevending til jobb. Anser samarbeid med NAV og andre helseaktører som en viktig del av rehabiliteringsprosessen.

     Sissel Eskeland

 • Utdannet fysioterapeut fra høgskolen i Bergen

 • Utdannet psykomotorisk fysioterapeut fra Oslo Met

 • Master i psykisk helsearbeid fra Oslo Met

 • Videreutdanning i veiledning og coaching fra HIOA

 • Videreutdanning i arbeids-og folkehelsearbeid fra HIOA

 • Lang og variert arbeidserfaring fra blant annet rehabiliteringssenter, bedriftshelsetjeneste og allmenn fysioterapi i privat praksis.

 • Siden 2016 jobbet som psykomotorisk fysioterapeut i privat praksis

 • Har lang erfaring med oppfølging av pasienter med sammensatte lidelser

 • Legger vekt på at behandling bygger på et godt terapeutisk samarbeid med den hensikt at pasienten tilegner seg økt kompetanse i forhold til egen helse. I behandlingen veiledes pasienten gjennom ulike kroppslige tilnærminger med potensiale om å oppdage eller utvikle iboende ressurser som kan ha positiv innvirkning på pasientens hverdag.

    Kaja Estensen Nysæter 

 • Utdannet fysioterapeut i Enschede, Nederland

 • Utdannet psykomotorisk fysioterapeut fra høgskolen i Oslo.

 • Videreutdanning i komplekse traumer og dissosiative lidelser ved Modum Bad

 • Utdannet livsstyrketrener fra Diakonhjemmet Høgskole.

 • Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 fra Norsk forening for kognitiv terapi.

 • Kurs i fysioterapi og spiseforstyrrelser – kroppserfaring og tvangspreget trening, dissosiasjon og stabilisering, barn og unge med psykiske og fysiske lidelser, mindfulness, kinetic control trening for nakke og skulder.

 • God erfaring fra privat praksis med varierte og komplekse problemstillinger.

bottom of page